Amsterdam groeit.

Terug
Gepubliceerd op 13-09-17

Bij ScanMovers zijn we sinds deze maand weer terugverhuisd naar Amsterdam. En we zijn niet de enige die dit jaar naar amsterdam verhuisden. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdam de laatste jaren sneller groeit dan ooit. In 2012 werd inwoner nummer 800.000 verwelkomd in de gemeente Amsterdam en in april van dit jaar waren dat er alweer 853.312 (!).

De groei van Amsterdam

In 2012 passeerde de gemeente Amsterdam de grens van 800.000 inwoners. Het was echter niet de eerste keer dat Amsterdam deze mijlpaal bereikte. Tussen 1850 en 1960 groeide de Amsterdamse bevolking namelijk ook al aanzienlijk. De toenmalige massale verhuizing naar Amsterdam was met name te verklaren door de urbanisatie die plaatsvond. Mensen trokken van de provincie naar de ‘grote stad’ in de hoop daar werk te vinden en een beter leven op te kunnen bouwen. In 1959 bereikte Amsterdam - het nog altijd niet evenaarde record - van 872.000 hoofdstedelingen.

"Na 1960 daalde het aantal inwoners van Amsterdam razendsnel."

Na 1960 daalde het aantal inwoners echter razendsnel. De opkomst van de auto en de slecht onderhouden en verouderde huizen waren hoofdreden voor bewoners om te verhuizen uit Amsterdam. Vooral gezinnen verlieten Amsterdam. Zij verhuisden veelal naar omliggende gemeenten als Hoorn, Alkmaar, Lelystad en Purmerend. Later werd ook Almere razend populair. Het dieptepunt werd bereikt in 1985, het inwonertal van Amsterdam zakte naar 675.570 bewoners.

In deze jaren kwamen vertrokken er niet alleen mensen maar verhuisden er ook nieuwe groepen mensen naar Amsterdam. Met name Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten waren hierin sterk vertegenwoordigd. Toen zij eenmaal gesetteld waren lieten veel van hen ook hun gezin overkomen naar Amsterdam. Zij vestigden zich met name in de buitenwijken van Amsterdam.

Om de daling tegen te gaan besloot de gemeente Amsterdam vooral tussen 1978 en 1986 drastische stadsvernieuwing op gang te brengen. Onder leiding van wethouder Jan Schaefer werden plannen gesmeed voor de ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke locaties. Gebieden zoals het Havengebied en Ijburg moesten binnen Amsterdam aantrekkelijk worden voor mensen om naartoe te verhuizen. Deze ontwikkeling oogstte succes want na 1985 is de stad Amsterdam alsmaar blijven groeien. In de prognose voor de aankomende jaren lijkt dit voorlopig niet gaan veranderen.

 

Jonge gezinnen verhuizen vaker uit Amsterdam

Jonge gezinnen verhuizen vaak uit de hoofdstad zo blijkt uit cijfers van het CBS. Zo’n 10 procent van alle jonge gezinnen in Amsterdam vertrekt nog voor hun kinderen naar de basisschool gaan. Zodra het oudste kind van zo’n gezin op de basisschool zit lijkt de drempel om te verhuizen een stuk hoger en neemt hun mobiliteit af. De meeste van deze jonge gezinnen verhuizen naar de omliggende gemeenten. Met name Haarlem en Amstelveen zijn voor hen in trek, zo’n 200 jonge gezinnen trokken in 2015 naar deze gemeenten. Ook Zaanstad, Haarlemmermeer en Het Gooi zijn erg populair. Ruim 4 procent van de jonge gezinnen ging in Almere wonen. Eind jaren negentig was dat overigens nog bijna 20 procent.
 

"Jonge gezinnen verlaten Amsterdam sneller."

In de andere grote steden, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt dezelfde verhuistrend waargenomen. Opvallend is dat verreweg de meeste van deze vertrekkende gezinnen wel in dezelfde provincie blijven wonen (Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland.)

Maar hoe komt de groei van Amsterdam dan tot stand?

Ondanks het wegtrekken van veel jonge gezinnen uit amsterdam is de groei nog altijd groot. Een belangrijke reden hiervoor is de natuurlijke groei. Daarnaast is het aantal binnenlandse verhuizingen naar Amsterdam toegenomen. Vooral hoger opgeleiden verhuizen naar Amsterdam. De hoge werkgelegenheid is hiervoor de voornaamste reden maar daarnaast geeft deze groep mensen ook aan dat ze de cultuur, de internationale allure en de mentaliteit aantrekkelijk vinden. Amsterdam is eveneens in trek bij studenten die overwegend dezelfde argumenten hebben om naar Amsterdam te verhuizen.
 

"Vooral hoger opgeleiden verhuizen naar Amsterdam."

In een eerder artikel schreven we over de aantrekkingskracht van Amsterdam en Nederland op expats. Ook zij hebben in de loop der jaren sterk bijgedragen aan de groei van de Amsterdamse bevolking. Het buitenlandse migratiesaldo groeit de laatste jaren mondjesmaat. Het aantal buitenlanders dat naar Amsterdam verhuisde is nog lang niet zo hoog als in de jaren negentig maar toch hebben zij een substantieel aandeel in de groei van Amsterdam.
 

Buitenlandse migranten

Buitenlandse migranten spelen ook nu een aanzienlijke rol in de groei van Amsterdam. Waar er in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw vooral arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko verhuisden naar Amsterdam, komen er anno 2017 opvallend veel Oost-Europeanen, vooral Bulgaren en Roemenen en Zuid-Europeanen, Italianen en Spanjaarden naar onze hoofdstad. De grootste groepen mensen verhuizen echter uit onze grote buurlanden, Duitsland en Groot-Brittannië, naar Amsterdam.

Meer huizen

Doordat de woningmarkt in 2013 weer aantrok zag je in 2015 een groei in het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Amsterdam. De gemiddelde bouwtijd is namelijk zo’n twee jaar. In 2016 kwamen er volgens de gemeente Amsterdam ruim 6.000 woningen bij. Binnen Amsterdam wordt er met name gebouwd voor studenten en starters. Dit resulteerde erin dat meer dan de helft van de nieuw gebouwde woningen een eenkamerwoning is geworden.

Tegelijkertijd wordt wonen in de stad alsmaar duurder. Het aantal sociale huurwoningen daalde terwijl de vraag rap steeg. Gemiddeld geven huurders nu 28% van hun netto inkomen uit aan huur.

Kwaliteit van leven

In de jaarlijkse enquête van Mercer over de kwaliteit van leven in wereldwijde steden is Amsterdam dit jaar een plekje gezakt naar plek 12. Desondanks doet Amsterdam het dus nog steeds goed in deze internationale ranglijst. Waarom doet Amsterdam het zo goed in deze internationale lijsten?

''Gezondheid, veiligheid, cultuur, natuur, werk, huisvesting en mobiliteit zijn allemaal thema’s die bijdragen aan een gevoel van leefbaarheid." Aldus Jeroen Boelhouwer, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bovendien hoeft het gevoel niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid. ''Mensen kunnen zich onveilig voelen terwijl de misdaadcijfers een heel ander beeld laten zien, of juist andersom. Leefbaarheid gaat over beleving, hoe mensen de kwaliteit van leven ervaren."

 

"Welvaart en sociale zekerheid zijn bepalend voor de kwaliteit van leven."

Amsterdam kent, naast de wereldberoemde grachten, veel oude gebouwen, deze geven sfeer en dat vinden mensen over het algemeen prettig. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat er zeven Europese historische steden in de top-tien staan. Maar daarnaast bevinden al deze steden zich in hoge mate van welvaart en sociale zekerheid. Bovendien kennen al deze steden een rechtstaat, democratie en weinig corruptie. Steden waar veel corruptie is (Rome), verhoogde kans op terroristische aanslagen (Brussel) of oorlog (Bagdad) staan om die reden niet hoog genoteerd op de ranglijst.
 

Mercer kijkt ook naar de hoeveelheid- en toegankelijkheid van voorzieningen die aanwezig zijn in een stad. Naast de vele sportgelegenheden, culturele uitjes, o.a. musea en galeries, kent Amsterdam veel horecagelegenheden. Gemiddeld hoeft een Amsterdammer bijvoorbeeld maar 300 meter af te leggen om een restaurant te bereiken.

Kortom

Jaarlijks verhuizen er duizenden mensen naar Amsterdam. Ondanks dat er veel mensen verhuizen van Amsterdam naar omringende gemeenten groeit Amsterdam sinds 1985 gestaag. Volgens verschillende prognoses zal deze groei alleen maar toenemen.

Het CBS verwacht zelfs dat Nederland in 2050 zijn eerste miljoenenstad kan bijtellen. Om al deze mensen te huisvesten moet er echter wel iets worden gedaan aan de huizenmarkt in Amsterdam. Er wordt gewaarschuwd dat de “eenkamerwoning-politiek” niet langer zo door kan gaan. Ook de relatief hoge hypotheekschuld van Nederlanders baart de internationale gemeenschap, waaronder het IMF, zorgen.

Als Amsterdam zijn leefbaarheid wil behouden dan zal er flink moeten worden bijgebouwd. Alleen op deze manier zal Amsterdam een (betaalbare) toplocatie blijven voor expats en hun gezinnen. De voornaamste reden om naar Amsterdam te verhuizen blijft de kwaliteit van leven in onze alom geprezen hoofdstad.

 

Ga jij- of denk jij erover om binnenkort ook naar Amsterdam te verhuizen? 

Vergelijk dan hier de verhuizers uit jouw buurt

Menu